Gezonden naar Azië??!! - Niels Rolvink over zijn ervaringen

Op donderdag 17 maart wordt er een thuisfrontavond gehouden in Nové. De avond is niet alleen bedoeld voor degenen die het Nootdorps thuisfront vormen van familie van Dorp (Thailand) en/of Bloemberg (Vietnam). Onze jonge dorpsgenoot Niels Rolvink - die in april hoopt te trouwen met Helen - heeft hen afgelopen halfjaar bezocht en geholpen. Naast zijn verslag daarover zal hij ook zijn persoonlijke ervaringen delen, bijvoorbeeld over zijn reis (met Helen) naar Tibet (China). Zijn verhaal zal worden verrijkt met beeldmateriaal en ook hoort u het laatste nieuws over de genoemde families Bloemberg en van Dorp.

Thuisfrontavond:
donderdag 17 maart
aanvang: 20.00 uur
(deuren open om 19.45)

Meer informatie:
Taco & Elly Boot
Tel.: 015 310 9627

Locatie:
Nové
Dorpsstraat 13
2613 CR Nootdorp

Overgenomen uit "Weeknieuws", 28e jaargang nr. 31 en 32 – 4 en 11 maart 2005.
Overgenomen uit weekblad "De Eendracht", 19e jaargang nr. 10 en 11 – 8 en 15 maart 2005.