Niels een halfjaar naar Azië

Ondertussen zit Niels alweer een maand in Azië. Deze eerste maand is hij bij Jacob en Linda Bloemberg geweest. Hij heeft daar goed werk kunnen doen met zijn computerkennis. Op dit moment zit hij in Bangkok bij Rob Dunk, directeur van Mercy International. Zij hebben een weeshuis in Petchabun waar de groep Nootdorpers dit voorjaar al is geweest. Niels gaat kijken hoe hij ook hier weer in Gods dienst kan zijn. Zie ook de website www.rolvink.info/niels. Hier vindt u ook zijn “Nielsbrief”. Wilt u Niels of het Mercy International project ondersteunen dan kan dat door geld over te maken op giro-nummer 276 8804 t.n.v. Hart voor de Oogst. Vermeld daarbij “Ondersteuning Niels” of “Ondersteuning project Niels”.

Overgenomen uit "Weeknieuws", 27e jaargang nr. 9 – 3 oktober 2004.